Image
Scholarship-2023
Your Message

Enquiry Now!!

Image
Image

Students of Sha-Shib Aerospace Engineering

Batch 2020

Sl. No Student Name Stream
1 Abdullah B 1.1
2 Ishaf B 1.1
3 Dhruv Singh B 1.1
4 Jivika B 1.1
5 Manish Kumar SO Sanjay B 1.1
6 Abid Alam B 1.1
7 Padmakshi B 1.1
8 Prabhat Thareja B 1.1
9 Jatin B 1.1
10 Rashmi Jha B 1.1

Batch 2019

Sl. No Student Name Stream
1 Anjali B 1.1
2 Aryan Pathania B 1.1
3 Ashirwad Patnaik B 1.1
4 Ayush Rawat B 1.1
5 Inisha Goyal B 1.1
6 Rohit Maurya B 1.1
7 Sahil Chaetterji B 1.1
8 Sujal Nag B 1.1
9 Sweta Kumari B 1.1
10 Yash Dev B 1.1

Batch 2018

Sl. No Student Name Stream
1 Aryan Singh B 1.1
2 Akansha Pattnaik B 1.1
3 Ankith Ashish B 1.1
4 Ankit Kumar B 1.1
5 Arshdeep Singh B 1.1
6 Aryan Bhatia B 1.1
7 Chayan Makraiya B 1.1
8 Dinho Shirley B 1.1
9 Durgesh Kumar B 1.1
10 Lakshya Shrivastava B 1.1
11 Nachiketa Harsh B 1.1
12 Sai Gopal Acharya B 1.1
13 Shreyash Suresh B 1.1
14 Shubham Kumar B 1.1
15 Shubham Rathore B 1.1
16 Taiyub Ali B 1.1
17 Vaishnavi Kuzhwah B 1.1
18 Yashpal Patidar B 1.1